Här tas upp vad som är aktuellt nu och i den närmsta framtiden:
 

Bergaskolans seglingssatsning
Bergaskolan i Uppsala Kommun har på initiativ av två lärare på skolan startat en linje med segling som profil, den första seglarprofilen i landet på grundskolenivå. Eleverna i årskurs 7-9 kommer under skoltid at utbildas i segling under fyra timmar per vecka.
Klubben har förbundit sig att tillhandahålla ett antal båtar samt lokaler för denna undervisning. För närvarande har femton elever i årsklass 7 valt segling som profil under läsåret 2003/2004. Nästa år beräknas antalet öka i årskurserna 7-9.
Klubben har sökt medel för att genomföra projektet hos Riksidrottsförbundet men tyvärr ej ännu erhållit medel för nämnda ändamål.
Seglarprofilen vid Bergaskolan ligger i linje med ESK´s satsning på breddning av seglingssporten samt kvalitet i utbildning av seglare. Klubbens avsikt är att verka för att profilen vid Bergaskolan skall bli permanent och att kommunen anslår medel för seglarlinjen efter dessa tre år.
Klubbens ambition är att under de första tre åren arbeta med att utveckla samarbetsformer för att främja segling som sport.
Satsningen fortsätter under 2004.

Kran i hamnen?
Vi utreder för närvarande om vi kan bygga en kran i hamnen innanför staketet vid 500-bryggan. Många båttyper kan idag trailas och i samband med kappsegling så finns ett behov av att kunna sjösätta/ta upp båtar i samband med regattor. Det ökande trycket på att inte använda giftiga bottenfärger framkallar även ett behov hos samtliga båtägare vilka kan behöva tvätta botten på båten under säsongen. Lyftkapaciteten är för närvarande inte klar. Det är sådant som ligger med i bedömningen och utredningen.

ESK´s Båtlotteri
Styrelsen har beslutat att under vintern 2003/sommaren 2004 anordna ett lotteri där högsta vinsten är en fullständigt kappseglingsutrustad Neptunkryssare inklusive trailer.
Lotterna finns nu till försäljning, kontakta Hasse Ekwall eller någon i styrelsen om Du är intresserad.
 Dragning kommer att ske vid Regattamiddagen Neptunkryssar SM 2004 vilket vi arrangerar under augusti 2004.

För övrigt så pågår styrelsens arbete som vanligt oförtrutet vidare!