Vår medlemstidning ESK-aren

  • Utkommer vid fyra tillfällen per kalenderår:
    nr 1 senast i början av februari,
    nr 2 i mitten av april,
    nr 3 oktober/november och
    nr 4 strax före jul vi årets slut.
  • Presstop är förstås några veckor tidigare och vi skall försöka definierade dessa här när årets deadlines blir kända.

Vi har en redaktion bestående av
Gunnar Staland - Redaktör,     e-post: [email protected]
Tänk på att det skall vara ett understrykningstecken mellan lagrell och staland i adressen ovan. Det syns inte alltid eftersom e-mail adressen är markerad..  

Olle Strand,     e-post: 
 samt Bibi Wretblad,     e-post:

Hör gärna av er till redaktionen med bidrag i form av artiklar eller annat som kan vara till glädje för medlemmarna att ta del av.