Styrelsen 2003

Funktion Namn Telefon E-post adress
Ordförande
Ulf Johansson
Talgoxvägen 2 A   
756 52 Uppsala
018-321848
[email protected]
vice Ordförande
Hans Kåreland
Altfiolvägen 20   
756 54 Uppsala
018-402382
[email protected]
Sekreterare
Anders Blomkvist
Stockrosgatan 3   
753 24 Uppsala
018-125977
[email protected]
vice Sekreterare
Per-Arne Rimmö
Valthornsvägen 32
756 50
018-400198
[email protected]
Skattmästare
Hans Ekwall
Nyckelaxet 10   
757 56 Uppsala
018-429851
0733-828830
[email protected]
[email protected]
 
Eskaderchef
Monica Åkerlund
Törnlundsgatan   8
75324 Uppsala
018-100850
[email protected]
Klubbmästare
Cia Rimmö
 
Valthornsvägen 32
 75650 Uppsala
018- 402494
[email protected]
Hamnchef
Hangryd Jonsson
S:t Persgatan 41 A
75329 Uppsala
0733-828831
 
Varvschef
Perry Persson
Fålhagsleden 6 D   
75324 Uppsala
0733-828832
[email protected]
Ungdomsledare
Mats Rimmö
Geijersgatan 38 B 
75226 Uppsala
018-505380
[email protected]
Ledamot
Kenneth Lideborg
Bergagatan 51
75239 Uppsala
018-134269 [email protected]
Ledamot
Anita Ohlin
Skolgatan 19  
753 12 Uppsala
018-129916
[email protected]