Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan


Inbjudan till Estelle Cup och Höstcupen 2016


Tävling: Estelle Cup och Höstcupen som ingår som en delsegling i Estelle Cup.

Datum: 12 maj - 18 september 2016

Arrangör: Ekolns Segelklubb, Uppsala

 

1. Regler


1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade

i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S.

1.2 Seglingarna sker enligt SRS och SRS shorthanded. För att segla med SRS-tal

för shorthanded skall detta meddelas seglingsledningen i startkuren före start.

1.3 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här

regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig

utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter

och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40

och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas

eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

 

2. Villkor för att delta

 

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är

ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador

som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

 

3. Anmälan

 

3.1 Anmälan kan göras i anmälningspärm i ESK:s klubbhus eller via ESK hemsida

http://www2.idrottonline.se/EkolnsSK-Segling/ Anmälan kan också göras

genom att lova upp framför ESK:s startpaviljong inför start av varje delsegling

utom Höstcupen. Sådan anmälan ska bekräftas av besättningen efter

seglingen så att seglingskommittén kan identifiera båt och besättning. Båt som

ej kan identifieras kommer ej att tas upp i resultatlistan.

3.2 Anmälan till Höstcupen ska göras i anmälningspärm i ESK:s klubbhus eller

på ESK’s hemsida http://www2.idrottonline.se/EkolnsSK-Segling/

3.3 Anmälan ska innehålla uppgifter om båtens segelnummer, rorsmans namn och

SRS-tal med eller utan spinnacker. Anmält SRS-tal kan ändras för varje delsegling

genom att senast 15 minuter före seglingen meddela seglingskommittén.

Anmälningsavgiften för Höstcupen den 18 september är 100 kr och betalas

vid registrering kl. 09.00 till 10.00 i ESK:s klubbhus.

3.4 Delseglingarna 1 – 11 är avgiftsfria.

 

5. Seglingsföreskrifter

 

5.1 Seglingsföreskrifterna finns tillgängliga på ESKs hemsida

http://www2.idrottonline.se/EkolnsSK-Segling/ och i ESKs klubbhus fr.o.m

den 10 maj.

 

6. Tidsprogram

 

6.1 Estelle Cup1 Torsdag den 12 maj start kl. 19.00

Estelle Cup2 Torsdag den 19 maj start kl. 19.00

Estelle Cup3 Torsdag den 26 maj start kl. 19.00

Estelle Cup4 Torsdag den 2 juni start kl. 19.00

Estelle Cup5 Torsdag den 9 juni start kl. 19.00

Estelle Cup6 Torsdag den 16 juni Start kl. 19.00

Estelle Cup7 Torsdag den 18 augusti start kl. 18.30

Estelle Cup8 Torsdag den 25 augusti start kl. 18.30

Estelle Cup9 Torsdsg den 1 september start kl. 18.30

Estelle Cup10 Torsdag den 8 september start kl. 18.30

Estelle Cup11 Torsdag den 15 september start kl. 18.30

Estelle Cup12/Höstcupen Söndag den 18 september start kl. 11.00

 

6.2 12 kappseglingar är planerade

 

8. Kappseglingsområde

 

8.1 Kappseglingarna genomförs på norra delen av Ekoln

 

9. Banan

 

9.1 Banan läggs varje seglingsdag beroende på vindriktning och vindstyrka.

Rundningsmärken för aktuell bana anges med siffror på ESK:s startpaviljong.

Märken skall rundas om babord. Seglingstid i segling 1 -11 beräknas bli ca 60

min.

Seglingstid i Höstcupen beräknas bli 120 min.

 

11. Poängberäkning

 

11.1 Alla seglingar räknas. Båt tilldelas placeringspoäng och 2 flitpoäng per genomförd

segling. Om 20 båtar deltar får ettan 20+2=22 poäng, tvåan får

19+2=21 poäng osv.

I sista seglingen (Höstcupen) räknas placeringspoäng och flitpoäng dubbelt.

 

12. Priser

 

12.1 Priser delas ut efter varje delsegling. Priser för Estelle Cup totalt delas ut efter

delsegling 12, priser för Höstcupen delas ut på Ekoln Segelklubbs årsmöte.

 

13. Övrigt

 

13.1 ESK kafé hålls öppet vid kvällssseglingarna.

Uppdaterad: 2016-04-21 17:35
Skribent: Lars Hedblom
Epost:  

 


 

Postadress:
Ekolns SK - Segling
Box 229
75104 Uppsala

Besöksadress:
Skarholmen
75653 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018324073, 0736726055
E-post:

Se all info