Hoppa till sidans innehåll

Seglingsföreskrifter


Seglingsföreskrifter Estelle Cup med Höstcupen

 

Tävling: Estelle Cup och Höstcupen som ingår som en delsegling i Estelle Cup.

Datum: 12 maj - 18 september 2016

Arrangör: Ekolns Segelklubb, Uppsala

 

1. Regler

 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S.

1.2 Seglingarna sker enligt SRS och SRS shorthanded. För delsegling aktuellt SRS-tal

kan ändras genom att senast 15 minuter före seglingen meddela seglingskommittén.

 

2. Villkor för att delta

 

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten

till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

 

3. Anmälan

 

3.1 Anmälan kan göras i anmälningspärm i ESK:s klubbhus. Anmälan kan också göras genom att lova upp framför ESK:s startpaviljong inför start av varje delsegling utom Höstcupen. Sådan anmälan ska bekräftas av besättningen efter seglingen så att seglingskommittén kan identifiera båt och besättning. Båt som ej kan identifieras kommer ej att tas upp i resultatlistan och deltar inte heller i utlottning av lottpriser.

3.2 Anmälan till Höstcupen ska göras i anmälningspärm i ESK:s klubbhus.

 

6. Tidsprogram

 

6.1 Estelle Cup1 Torsdag den 12 maj start kl. 19.00

Estelle Cup2 Torsdag den 19 maj start kl. 19.00

Estelle Cup3 Torsdag den 26 maj start kl. 19.00

Estelle Cup4 Torsdag den 2 juni start kl. 19.00

Estelle Cup5 Torsdag den 9 juni start kl. 19.00

Estelle Cup6 Torsdag den 16 juni start kl. 19.00

Estelle Cup7 Torsdag den 18 augusti start kl. 18.30

Estelle Cup8 Torsdag den 25 augusti start kl. 18.30

Estelle Cup9 Torsdag den 1 september start kl. 18.30

Estelle Cup10 Torsdag den 8 september start kl. 18.30

Estelle Cup11 Torsdag den 15 september start kl. 18.30

 

Estelle Cup12/Höstcupen Söndag den 18 september start kl. 11.00

 

6.2 12 kappseglingar är planerade. En segling genomförs per seglingsdag.

 

7. Klassflaggor och genomförande

 

7.1 Klass/start Signalflagga

SRS Minutangivelser 5 – start vid startpaviljongen

7.2 Båt som avbryter seglingen skall snarast meddela detta till kappseglingskommittén.

 

8. Kappseglingsområde

 

8.1 Kappseglingarna genomförs på norra delen av Ekoln.

 

9. Banan

 

9.1 Rundningsmärken för seglingsdagens bana anges med siffror på startpaviljongen.

Märken skall rundas om babord.

För Höstcupen kan kappseglingskommitten välja andra rundningsmärken än numrerade

bojar.

9.2 Kappseglingskommittén ska i segling 1-11 försöka anpassa banan så att en kappsegling

tar ca 60 minuter att segla.

Höstcupen anpassas så att den tar ca 120 min att segla.

 

10. Märken


10.1 Start - och mållinje går mellan en vit stång i land vid ESK:s startpaviljong och boj nr 9. Linjen begränsas av en inre flaggboj.

10.2 Bojar med vita hinkar numrerade 1-9 utgör rundningsmärken. Bojarnas placering

framgår av bilagda skiss av banområdet.

 

11. Poängberäkning


11.1 Alla seglingar räknas. Båt tilldelas placeringspoäng och 2 flitpoäng per genomförd segling.

Om 20 båtar deltar får ettan 20+2=22 poäng, tvåan får 19+2=21 poäng osv.

För sista seglingen (Höstcupen) räknas placeringspoäng och flitpoäng dubbelt.

11.2 Resultat av varje delsegling och en sammanställning över hitintills genomförda

seglingar sätts upp på ESKs anslagstavla efter seglingarna.

 

12. Tidsbegränsning

 

12.1 Maximitiden för första båt i mål är 120 minuter i segling 1-9. I sista seglingen,

Höstcupen, är maximitiden 240 min.

 

13 Priser


13.1 Vinnaren av delsegling 1-11 får pris. Efter delsegling 1 tom 11 lottas presentkort ut

till deltagarna. Lottningen sker tidigast 45 minuter efter att sista båt gått i mål. Villkor

för att delta i lotteriet är att minst en ur besättningen närvarar vid lottdragningen.

Prisutdelning kommer att ske i eller i anslutning till ESKs klubbhus.

Priser för Estelle Cup totalt delas utefter sista seglingen. Pris för Höstcupen delas ut

på Ekolns Segelklubbs årsmöte.

 

14. Café

 

14.1 Efter seglingarna håller ESK sitt café öppet med servering till låga priser.

Datum: 2016-04-21

Uppdaterad: 2016-04-21 17:35
Skribent: Lars Hedblom
Epost:  

 


 

Postadress:
Ekolns SK - Segling
Box 229
75104 Uppsala

Besöksadress:
Skarholmen
75653 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018324073, 0736726055
E-post:

Se all info