Hoppa till sidans innehåll

Policys och riktlinjer


ESK ställer sig bakom RF:s plan mot sexuella trakasserier
Inom idrotten ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet eller sexuella läggning. Inom idrotten accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller sexuell diskriminering. Det är utgångspunkterna för den policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering Riksidrottsstyrelsen arbetat fram.
RF får med jämna mellanrum telefonsamtal från förbund, föreningar eller enskilda människor som vill ha råd om hur de ska hantera situationer där de upplevt sexuella trakasserier. Policyn och handlingsplanen är tänkt att vara ett stöd i sådana fall. Dessutom finns en konkret vägledning som ska ge vägledning för den som utsätts eller för den organisation där det förekommer sexuella trakasserier.
Sexuella trakasserier kan ta sig många olika uttryck. Samma handling kan i vissa fall uppfattas som trakasserande och i andra som harmlös. Ofta handlar skillnaden om vilken relation de inblandade har till varandra. Det är alltid den som utsätts för handlingen som avgör om den är trakasserande eller inte.

Om något händer dig, tala med någon av:
Olov Andersson 018-712962 / 070-2100051
Sophia Holm 0701-860006
Erik Heed 018-549749
Tommi Nilsson 018-100709

Länkar:
Policyn och Vägledning från RF
Barnombudsmannen
BRIS
Rädda barnen
SISU idrottsutbildarna

Uppdaterad: 2015-11-10 20:25
Skribent: Stefan Wallin 

 


 

Postadress:
Ekolns SK - Segling
Box 229
75104 Uppsala

Besöksadress:
Skarholmen
75653 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018324073, 0736726055
E-post:

Se all info