Varvet

Klubben disponerar två varvsområden vid Kungsängstull beläget i södra Uppsala alldeles norr om Kungsängsbron vid Fyrisån.
Dessa områden rymmer ca. 300 båtar och här finns vatten, el och toaletter att tillgå samt ett båtbyggeri med plats för 3 inte alltför breda båtar.
Det finns en fast kran som lyfter upp till 5 ton tunga båtar med egen vagn.
Kranen och den suveräne kranföraren "Poppe" syns på bilden ovan.
Mobilkran hyrs in för lyft av båtar tyngre än 5 ton och som inte har egen vagn.

Kostnaden för en plats på varvet kan variera mellan 700:- och 1800:-.
Skillnaden beror på båtens storlek och om fast eller mobil kran används.

Från och med 2002 gäller nya rutiner för varvsplatsansökan och tid för betalning av varvsavgift. Med klubbtidningen ESK-aren nr 2 2003 medföljer en anmälningsblankett för ansökan om varvsplats vintern 2003/2004. Den skall vara klubben tillhanda  senast den 31 maj 2003. Fördelning av varvsplatser sker sedan och ett besked om tilldelad plats åtföljs av en faktura för platsen som skall vara erlagd senast i augusti 2003.
Observera att det är ett eget nytt postgirokonto till varvet, 37 02 53 - 7.

Varvsavgifter
Grundavgift 45:-/m2, dock lägst 350:-
Lyft i varvets fasta kran samt transport med varvets traktor ToR 300:-
Övriga lyft 250:-/tillfälle
Lyft av motor eller mast 100:-
Mobillyft enligt offert från kranfirma
Plats i klubbens båtbyggeri 55:-/m2, dock minst 1500:-/ halvår

Båtar som ligger kvar på varvet efter den 1 juli debiteras sommaravgift (se grundavgift)

Vid sjösättning och upptagning förutsätts att båtägaren samt minst en man till deltar.
Vid utebliven hjälp debiteras 200:- extra/per tillfälle.

Sjösättning och upptagning vid andra tidpunkter än de ordinarie sker efter överenskommelse med varvspersonalen.
 

VARVSTIDER   2003

Sjösättning                                               Upptagning

 Söndag 27 april       Kvarter 1                                   Lördag 4 okt.     Kvarter 2

 Måndag 28 april     Mobilkran                                  Söndag 5 okt.     Kvarter 3

 Tisdag 29 april        Mobilkran                                  Onsdag 8 okt.    Mobilkran

 Lördag 3 maj            Kvarter 3                                  Torsdag 9 okt.   Mobilkran

 Söndag 4 maj            Kvarter 2                                  Fredag 10 okt.   Mobilkran

                                                                                        Lördag 11 okt.   Kvarter 1