Lördag den 13 mars.
Arbetsdag för hamn- och ungdomskommittén. Ungdomskommittén sätter upp däck vid bryggorna och
Hamnkommittén jobbar med pålning i 600- bassängen.