I ESK:s Båtbyggeri

Sara Lindstedt och Gustav Löjdström ska byta däck på deras Neptunkryssare nr 174. Nu pågår lagning och nytillverkning av däcksbalkar
och balkvägare innan det nya plywoosdäcket kan läggas. Ragnar Lindstedt är med som arbetsledare.


I Båtbyggeriet står en även Martin Beckmans och Madelene Westerlunds Neptunkryssare nr 112.
Det ska bytas delar av några bord som var dåliga.


Christina Pörschke jobbar med ett nytt däck på sin
Stjärnbåt nr 107


Berit Engström byter ett antal bord i botten på sin motorbåt.


Utanför båtbyggeriet står Mats Rimmö och Oskar Röös Neptunkryssare nr 180. Där ska det bytas döträ. Istället för att göra ett
nytt i trä kommer dom att sätta dit ett "döträ" i glasfiber.

Se mer....