Bli medlem i Ekolns Segelklubb
Vi är en ideell förening ansluten till Svenska Seglarförbundet och Riksidrottsförbundet vilket innebär att vi prioriterar segling, cruising men ffa de som vill satsa på tävlingssegling. Medlemmarna har under åren byggt och utvecklat vår hamn och verksamhet vid Skarholmen genom egna arbetsinsatser.

Vi är idag ca. 1300 medlemmar, har plats för 250 båtar i vår hamn och brukar kunna härbärgera ca. 300 båtar på varvet vid Kungsängstull i Uppsala. Inträdesdatum räknas som könummer till hamnen och varvet så desto förr medlemskapet påbörjas desto bättre läge i kön till hamn och varvsplats.

Ansökan om medlemskap görs på en
särskild blankett som kan rekvireras via nätet och denna länk:
"Ansökan om Medlemskap". Hämta blanketten, skriv ut den och fyll i alla uppgifter, betala in relevanta avgifter (se nedan), och skicka sedan den ifyllda blanketten till:

Ekolns Segelklubb
Box 229
751 04 Uppsala

Alternativt, sänd en mail med uppgift om namn och adress till
[email protected]  Ange också att du vill ha en ansökningsblankett. Då kommer det med ett brev per post enligt gammal modell.

Inträdesansökan finns även att tillgå på hamnkontoret i hamnen under säsongen och på varvet vid upptagningarna på hösten.

Avgifterna för år 2004 är följande:

Inträdesavgift Seniorer/Familjer 500:-
Juniorer upp till 19 år och studerande med CSN-leg. ingen inträdesavgift.
Årsavgift Seniorer 300:-
Familjeavgift make/maka/sambo inkl. hemmavarande barn under 19 år 350:-
Juniorer upp till 19 år 100:-

Välkommen med Din ansökan!