ESK-aren
ESK-aren är vår medlemstidning och utkommer vid fyra tillfällen per år
nr 1 senast i början av februari
nr 2 i mitten av april
nr 3 oktober/november
nr 4 strax före jul vi årets slut

Presstop är några veckor tidigare och vi skall försöka definierade dessa här när årets deadlines blir kända.

Redaktionen består av:
Gunnar Staland - Redaktör
Väderkvarnsgatan 33A
753 26 Uppsala
018-12 08 57
070-531 45 02

e-post: [email protected]

Olle Strand

Bibi Wretblad

Hör gärna av er till redaktionen med bidrag i form av artiklar eller annat som kan vara till glädje för medlemmarna att ta del av.