Hamn
Hamnavgifter
Vaktlista
Sök hamnplats

Klubbens hamn är belägen cirka 10 km söder om Uppsala vid Skarholmen.
I hamnen finns klubbhus och andra anläggningar.
Bad-brygga, mastkran och hamnkontor finnes där man också kan köpa dricka och glass. Vi är den officiella gästhamnen för båtburna turister som kommer till Uppsala. Oftast finns det en Klubbvakt eller Hamnvärd som under dagtid ser till hamnen. På nätterna bevakas hamnen av medlemmarna för att stävja åverkan på båtar och anläggningar.
Hamnplatserna fördelas efter inträdesdatum i klubben och vi ger företräde till segelbåtar när det gäller hamnplatser.

Städning av sanitetshuset
Kom ihåg/lägg märke till att den dagliga städningen av sanitetshuset skall utföras av dig som är nattvakt. Detta gäller även påfyllning av diverse  förbrukningsmaterial i toalett och duschutrymmen.
Se ytterligare information i ”Nattvaktsinstruktionen”!

Ställ upp som hamnvärd under sommarsäsongen!
Du får bo i hamnkontoret, 1 rum med litet kök och Uppsalas bästa sjötomt. Här kan man verkligen tala om strandnära tomt med utsikt över Ekoln.
Det behövs bemanning i hamnen för att bland annat ta hand om gästande båtar och för att se till klubbens och medlemmarnas båtar.
Dessutom behövs bemanning för att någon ska finnas till hands för att kunna besvara frågor, ansa grusgångar, plocka kvistar och inte minst för att
sälja glass och läsk.

Är du intresserad eller har andra funderingar om hamnen?
Ring hamnchef Hangryd Jonsson, tel. 0733-828831