Hamnavgifter
Tillbaka till Hamnen
Vaktlista
Sök hamnplats

Hamnavgifter
Upp till 2 m bredd 1.200 :- + 50:- per varje påbörjade 20 cm
Segeljollar på land 400:-
Segelbrädor i ställ 100:-
Motorskåp på plan 100:-
Gästplatsavgift 100:- per dygn
Medlem utan fast hamnplats 15:- per dygn. Dock max ordinarie avgift för utnyttjad hamnplats 

Har du funderingar om hamnen?
Ring hamnchef Hangryd Jonsson, tel. 0733-828831.