Hamnplastansökan
Tillbaka till Hamnen
Vaktlista
Hamnavgifter

Hamnplats söks genom att  fylla i en "hamnplatsansökan". Har du inte fått en sådan hemskickad kan du kontakta hamnchefen eller hämta en från hamnkontoret i hamnen. Hamnplatserna fördelas efter inträdesdatum i klubben och vi ger företräde till segelbåtar.

Har du funderingar om hamnen?
Ring hamnchef Hangryd Jonsson, tel. 0733-828831.