Kalendarium 2005

JANUARI                       

25-jan         Styrelsemöte               
                       
FEBRUARI                                             
09-feb         ÅRSMÖTE               
                           
MARS                       
 01-mar       Styrelsemöte                   
29-mar        Styrelsemöte               
                       
APRIL                                            
06-apr        Funktionärsträff                                  
23-apr        Sjösättning kvarter 1                          
26-apr        Styrelsemöte (med nya medlemmar)               
                       
MAJ                       
01-maj        Sjösättning kvarter 2&3                         
02-maj        Sjösättning mobil                
03-maj        Sjösättning mobil                
07-maj        Sjösättning kvarter 2&3               
11-maj        VÅRMÖTE               
12-maj        Sätrabagarn cup 1               
15-maj        UNT- Cupen/Upplandscup               
18-maj        Extra Sjösättning (gäller fasta kran efter föranmälan)               
19-maj        Sätrabagarn cup 2               
21-maj        Vårbrytning               
22-maj        Vårcupen               
25-maj        Styrelsemöte (onsdag)               
26-maj        Sätrabagarn cup 3               

JUNI                       

02-jun        Sätrabagarn cup 4               
04-jun        Hamndag               
09-jun        Sätrabagarn cup 5               
13-jun        Seglarläger 1 startar               
15-jun        Styrelsemöte 
16-jun        Sätrabagarn cup 6                 
19-jun        Seglarläger 2 startar                  
24-jun        Midsommarfirande               
                                    
SOMMARUPPEHÅLL                   

                       
AUGUSTI                                 
09-aug        Kvällssegling                      
16-aug        Kvällssegling                        
20-21-aug    Ekolnregattan med RM för 2-krona                                
23-aug        Kvällssegling                        
24-aug        Styrelsemöte                        
27-aug        1+2 pokalsegling
27-aug        Gastarnas segling                    
30-aug        Kvällssegling               
               
SEPTEMBER                               
04-sep        Knut Fredings Minne (distanssegling)                           
06-sep        Kvällssegling                           
17-sep        Höstcupen                            
21-sep        Extra Upptagning (gäller fasta kran efter föranmälan)                 
27-sep        Styrelsemöte       
       

OKTOBER                                
01-okt        Upptagning kvarter 2                           
02-okt        Upptagning kvarter 3                              
05-okt        Upptagning mobil 1                               
06-okt        Upptagning mobil 2                               
07-okt        Upptagning mobil 3                               
08-okt        Upptagning kvarter 1                              
09-okt        TB sjösport cup                                
15-okt        Funktionärsträff                         
25-okt        Styrelsemöte               
                       
NOVEMBER                                
02-nov        HÖSTMÖTE                             
12-nov        Årsfest                          
26-nov        Styrelsemöte och planeringsdag                              
                       
DECEMBER                                 
04-dec        Adventskaffe                          

2006                                 

21-jan        Budgetmöte                           
14-feb        Årsmöte