Kalendarium 2001

 
Första sidan
Ungdoms-
verksamhet

Segling
Hamn
Varv
Medlemskap
Stadgar
Protokoll
SM 2002
Historik

27 februari         Årsmöte
4 mars                Friluftsdag på isen
27 mars              Styrelsen sammanträder
24 april               Styrelsen sammanträder
29/4 -- 6/5         Sjösättningen!
10 maj                Sätra Bagarn Cup 1
12 maj                Vårbrytning i klubbhuset
16 maj                Vårmöte i klubbhuset
17 maj                Sätra Bagarn Cup 2
30 maj                Styrelsen sammanträder + info till nya medlemmar
31 maj                Sätra Bagarn Cup 3
2-4 juni               Eskadersegling till Rosersberg
7 juni                  Sätra Bagarn Cup 4
9 juni                  ”Seglingens Dag” – Öppen Hamn
11-16 juni           Seglarskola 
14 juni                Sätra Bagarn Cup 5
20 juni                Styrelsen sammanträder
22 juni                Midsommarfirande
    
                      Semestersegling
8 augusti            Träningssegling
17 augusti          Surströmmingsknyt på verandan
18-19 aug.          Ekolnregattan
22 augusti          Träningssegling
28 augusti          Styrelsen sammanträder
1 september       Pokalseglingar samt Gastarnas segling
1 september       Knytkalas i klubbhuset
2 september       Distanssegling ”Knut Fredings Minne”
5 september       Träningssegling
16 september     Höstcupen
25 september     Styrelsen sammanträder
6-13 oktober       Upptagning av båtarna
19 oktober          Funktionärsträff
21 oktober          Styrelsen - planeringsdag inför 2002
30 oktober          Styrelsen sammanträder
7 november        Höstmöte
17 november      Årsfest
27 november      Styrelsen sammanträder

År 2002
12-13 januari     Styrelsen sammanträder
12 februari         Årsmöte

 

 

Senast uppdaterat av [email protected]
 

Senast uppdaterad av [email protected] 2001-12-14