Klubbmästeri

2005-02-06
Hjälpa till i klubbmästeriet?
Vi vill ha hjälp vid vissa av våra evenemang under verksamhetsåret!

Följande dagar och sysslor finns att välja mellan:
23-24 april städning av klubbhuset
21 maj Vårbrytning, fest i klubbhuset
20-21 augusti Ekolnregattan/RM 2-krona
9 oktober TB sjösportcup, korvgrillning mm
15 oktober funktionärsträff, hela dagen
12 november Årsfest, em och kväll
26 november planeringsdag, hela dagen + kväll
4 december, Adventskaffe några timmar em 

Hör av dig så fort du kan.
Hälsar klubbmästeriet

Är du intresserad ring Agneta Nyberg tel: 018-32 42 38 eller 070-49 24 847
Eller Cia Rimmö 021-39 14 23, 070-465 14 23 eller kväll / med telefonsvarare/ 018-40 24 94