Klubbmästeriet

Från klubbmästeriet:

Vi arrangerar allehanda festligheter året runt!

Här är några bilder från adventskaffet i klubbhuset den 9 december 2001

Fler fester när så är påkallat!