Vill Du bli medlem hos oss?
Vi är en ideell förening ansluten till Svenska Seglarförbundet och Riksidrottsförbundet vilket innebär att vi prioriterar segling, cruising men ffa de som vill satsa på tävlingssegling. 
Medlemmarna har under åren byggt och utvecklat vår hamn och verksamhet vid Skarholmen genom egna arbetsinsatser.
Vi är idag ca. 1200 medlemmar, har plats för 250 båtar i vår hamn och brukar kunna härbärgera ca. 300 båtar på varvet vid Kungsängstull i Uppsala.
Inträdesdatum räknas som könummer till hamnen så desto förr medlemskapet påbörjas desto bättre läge i kön till hamnplats. 
På varvet brukar det alltid finnas plats.

Ansökan om medlemskap görs på särskild blankett som kan rekvireras
från klubbens adress:
Ekolns Segelklubb
Box 229
751 04 Uppsala
e-post: [email protected] eller till sekreteraren, Anders Blomkvist [email protected], telefon 018-125977.

Inträdesansökan finns även att tillgå på hamnkontoret i hamnen under säsongen
och på varvet vid upptagningarna på hösten.

Inträdesavgift Seniorer/Familjer 500:-
Juniorer upp till 19 år och studerande med CSN-leg. ingen avgift.
Årsavgift Seniorer 300:-
Familjeavgift make/maka/sambo inkl. hemmavarande barn under 19 år 350:-
Juniorer upp till 19 år 100:-

Välkommen med Din ansökan!