Välkommen till Ekolns Segelklubb
Ekolns Segelklubb grundades 16 oktober 1913.
På dessa sidor kan Du få veta mer om oss och vår verksamhet.
Vi är en av flera båtklubbar i Uppsala med verksamhet söder om Uppsala vid Skarholmen och på sjön Ekoln. Vi är idag ca. 1400 medlemmar, har plats för 250 båtar i vår hamn vid Skarholmen och brukar kunna härbärgera ca. 300 båtar på vårt varv vid Kungsängstull i Uppsala

Bergaskolans seglingssatsning
Bergaskolan i Uppsala Kommun har på initiativ av två lärare på skolan startat en linje med segling som profil, den första seglarprofilen i landet på grundskolenivå. Eleverna i årskurs 7-9 kommer under skoltid at utbildas i segling under fyra timmar per vecka.

Klubben har förbundit sig att tillhandahålla ett antal båtar samt lokaler för denna undervisning.
Seglarprofilen vid Bergaskolan ligger i linje
med ESK´s satsning på breddning av seglingssporten samt kvalitet i utbildning av seglare. Klubbens avsikt är att verka för att profilen vid Bergaskolan skall bli permanent och att kommunen anslår medel för seglarlinjen efter dessa tre år.
Klubbens ambition är att under de första tre åren arbeta med att utveckla samarbetsformer för att främja segling som sport.

Läs mer här!