Detta är ett förslag från Banverket, vi får se om det går igenom.

Håll utkik på denna sida om vad som komma skall!

 

2003-01-16  

Banverket har i skrivelse 2003-01-07 till Länsstyrelsen i Stockholms Län ansökt om utsträckt tid för tillfällig begränsning av segelfri höjd vid byggande av ny järnvägsbro mellan Årsta och Tanto.

Utdrag ur Banverkets ansökan:
Hammarbyleden förbi Årsta holmar
·       
t.o.m. 2003-10-01 är den segelfria höjden begränsad till 18,2 m (MHW) på en bredd av 40 m

·        2003-10-01  -  2004-02-15 är den segelfria höjden begränsad till 25,7 m (MHW) på en bredd av 30 m

·        tre till fyra totalavstängningar om två dygn av farleden i samband med framflyttning av ställningsvagnen. Samråd kommer att ske med Sjöfartsverket och tidpunkten meddelas 4-6 veckor innan avstängning

Norra sundet mellan Årsta holmar och Tanto
För att möjliggöra passage för fritidsbåtar med en segelfri höjd på max 21,5 m genom norra sundet under seglingssäsongen 2003 gäller följande

·        en 10 m bred farled hålls öppen för trafik vardagar 18.00 – 06.00 samt helger fredag 18.00 – måndag 06.00 under juni, juli och augusti

·        under maj och september hålls farleden öppen helger fredag 18.00 – måndag 06.00