Anmälningsformulär till Ekolnregattan 2004 i Uppsala

<input type="hidden" name="recipient" value="[email protected]" ,="" [email protected]="">
Båttyp:

Båtnummer:

Båtnamn:

Rorsman:

Gastar:

Adress:
Postnummer:

Ort:

Telefonnr:

Mobiltel:

E-post:

Klubb:

Önskar sjösättning
Ja Nej

Önskar upptagning
Ja Nej

Vill ha frukost (á 40 kr/pers)

Lördag Söndag

Vill ha Lunchpaket (á 40 kr)

Lördag Söndag

Paketpris för frukost+lunchpaket 75 kr

Antal på regattamiddagen på fredagen (á 150 kr)

 

Övrigt t.ex. speciell kost på grund av allergi, anländer senare / tidigare etc.