Ekolns Segelklubb

inbjuder till

Ekolnregattan

14-15 augusti 2004

Klasser kölbåtar: Uppsalamästerskapet i LYS, Neptunkryssare, IF-båt, 606, samt övriga klasser med minst tre startande

Jolleklasser: 2-krona, Snipe, Finnjolle och Laser

Banområde: Ekoln

Tidsprogram:

fredag den 13/8 Puben öppnar och surströmmingsknyt på

verandan kl. 18.00------ā .

fredag den 13/8 Regattaexpeditionen öppen kl. 18.00-20.00

lördag den 14/8 Regattaexpeditionen öppen kl. 08.00-09.00

Kl. 10.00 start segling 1

Kl. K* start segling 2

Kl. K** start segling 3

Kl. 19.00 Regattamiddag

Söndag den 15/8 Kl. 10.00 start segling 5

Kl. K* start segling 6

Regler: Kappseglingarna genomförs i enlighet med KSR appendix S1.

Poängberäkning: Lågpoängsystemet enligt appendix A i KSR kommer att gälla.

Prisutdelning: Snarast efter seglingarnas avslutande.

Hamn: Gästande båtar erbjuds plats i ESK´s hamn vid Skarholmen. Sjösättning kan ordnas vid USS varv i Flottsund. Telefon: 0733-828830

Anmälan: På lista i ESK´s eller USS´s klubbhus, per e-post: [email protected] eller per

telefon till ESK´s hamnvärd, tel. 018-320681. Eller genom att fylla i ett förmulär här på hemsidan, klick här.

Anmälningsavgiften 150 kr och ev. andra avgifter erlägges kontant på regattaexpeditionen.

Seglingsföreskrifter erhålles i samband med registreringen.

Frukost och lunchpaket kommer att serveras lördag och söndag till en kostnad av 75:-/dag. Regattamiddagens kuvertavgift är 150:-.

Sista anmälningsdag är 12 augusti.

VÄLKOMMEN!