Ekolns Segelklubb

inbjuder till

UNT-cupen i segling 2004

Upplands Cup 2

Söndagen den 23 maj 2004

 

 

 

Klasser

Optimist yngre, pojkar och flickor, ålder tom 12 år,

Optimist äldre, pojkar och flickor , ålder 13 – 15 år,

Zoom8, E-jolle, Laser std, Laser radial, 2-Krona

 

 

Tävlingsplats

Banområde är Ekoln

Tävlingsexpedition och jollehamnen är belägna vid ESK´s klubbhus, Graneberg

 

Regler

Enligt kappseglingsreglerna (KSR) appendix S1 samt seglingsföreskrifter för Upplands Cupen 2004.

Vid vattentemperatur under 14o krävs våtdräkt, torrdräkt eller liknande av säkerhetsskäl

 

Registrering

Registrering sker på tävlingsexpeditionen mellan kl 08.00 och 08.50 söndagen den 23 maj

 

 

 

Antal seglingar

Fyra seglingar är planerade

 

 

 

Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifterna hämtas på tävlingsexpeditionen vid registrering

 

 

 

Program

 

Söndag 23 maj 

 

 

 

08.00-08.50

09.00

09.55

ca 12.00

ca 13.00

 

Ankomstregistrering

Skepparmöte

Varningssignal för dagens första segling

Lunch

Varningssignal för tredje och därefter fjärde segling

 

Priser

Till samtliga deltagare

Även lottpriser där alla deltagare har chans att vinna

 

 

 

 

Anmälan

Skicka anmälningstalongen till Ekolns Segelklubb, Box 229, 75104 Uppsala eller E-post [email protected], [email protected], alternativt på klubbens hemsida www.esk.st/anmalanUNT-cupen

Avgiften 100 kr betalas till ESK´s postgiro konto 14 10 41-4.

Sista anmälningsdag är måndagen den 10 maj

 

 

 

Övrig information

Lunch till samtliga deltagare samt direkt efter seglingarna bjuds seglarna enklare förtäring.

 

 

 

                 

Banan                                                       Banskiss

 

 

Vind

 

 

 

Start- och målfartyg

 

 

Ca 5 meter akterom startfartyget kommer en boj/märke att finnas. Mellan detta märke och startfartyget får ej passage ske.

 

Upplysningar

www.esk.st

Soile Pättiniemi 018-32 12 71, 070-666 89 22

Hans Ekwall 018-42 98 51, 0733-828830