FUKTIONÄRSKAPPSEGLINGEN
16 OKTOBER 2004


LAG

DELSEGLINGTOT
Plac.
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Ungdom 1 1 1 1 3 1 4 1 1 14
2 Varv 3 3 2 3 2 2 2 3 2 22
3 Styrelse 5 2 3 2 1 4 1 4 3 25
4 Hamn/utbildning 4 5 5 4 5 5 3 2 4 37
5 Segling 2 4 4 6 4 3 5 5 6 39
6 Kansli/klubbmästeri 6 6 6 5 6 6 6 6 5 52