Inbjudan

Ekolns Segelklubb

inbjuder till

SM för Neptunkryssare

 

3-6 augusti 2004

 

1.      Regler

1.1       Kappseglingarna genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR) Appendix S1.

1.2       Alla båtar ska enligt KSR appendix 1 föra tävlingssponsors reklam genom dekal på främre tredjedelen av båten.

 

2.      Villkor för att delta

2.1       För att ha rätt att delta i RF:s mästerskaptävlingar ska varje tävlande (alla i besättningen) vara medlem i en klubb som är ansluten till SSF. 

 

3.      Anmälan

3.1       Anmälan ska göras senast 2004-07-11 till Ekolns Segelklubb, Box 229, 75104 Uppsala eller till e-post [email protected], [email protected] alternativt på klubbens hemsida www.esk.st/segling/sm2004/SM_form

3.2                Anmälan skall innehålla uppgifter om rorsman och gast samt dessas klubbtillhörighet.

3.3              Anmälningsavgiften är 800:- och betalas till ESK´s postgiro konto nr 14 10 41 – 4.

 

4.      Registrering

4.1       Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 3:e augusti 2004 kl. 1700

 

5.      Seglingsföreskrifter

5.1       Seglingsföreskrifterna erhålls på tävlingsexpeditionen i samband med registreringen.

 

6.      Tidsprogram

6.1       Program:

3:e augusti: Mätkontroll, Tune Up Race med start kl. 1600, invigning med förtäring 1900 på hamnplan

                      4:e augusti:     start segling 1 kl. 1000

                                                                 start segling 2 kl. K

                                                                 start segling 3 kl. K

                      5:e augusti      start segling 4 kl. K

                                                                 start segling 5 kl. K

                                                                 start segling 6 kl. K

                      6:e augusti      start segling 7 kl. K

                                                                 start segling 8 kl. K             

                      Vid varje dags seglingar görs ett längre uppehåll mellan segling 2&3 för att möjliggöra matrast.

 

                      Mätning, säkerhetskontroll tisdagen den 3 augusti

                      Registrering

                      Träning

                      Invigning

                      Skepparmöte den 4 augusti 0830 utanför klubbhuset

                      Tid för första varningssignal 0955

                      Prisutdelning kl. 1700 den 6 augusti på hamnplan

           

6.2       8 kappseglingar är planerade. Minst 3 kappseglingar skall genomföras för att tävlingen skall gälla som mästerskap. En tredje segling kan läggas in på lördagen den 7 augusti om färre än tre seglingar genomförts.

 

7.      Mätkontroll

7.1       Mätbrev skall visas upp i samband med registreringen på tävlingsexpeditionen.

            Kontroll av segel sker den 3 augusti.

7.2       Stickprovskontroller av att båtarna överensstämmer med reglerna kommer att göras under tävlingen.

 

8.       Kappseglingsområde

8.1        Kappseglingarna genomförs på Ekoln

 

9.        Banan

9.1         Banan är en kryss-läns-bana.

 

10.      Priser

10.1       SSF´s plaketter och RF´s mästerskapstecken samt nyttopriser till var tredje deltagande båt.

                     

 

Inkvarteringsmöjligheter finns i Uppsala på hotell samt i klubbens närhet finns ett vandrarhem, Sunnersta Herrgård, tel. 018-344220.

I hamnen finns plats för husvagnar och tält utan kostnad för deltagarna. Vi skall även försöka att få medlemmarna i klubben att antingen hyra ut sin båt under tävlingsveckan eller få hyra deras husvagn för dem som är intresserade av dessa alternativa bostäder.

 

Frukost, middagar samt pub kommer att finnas tillgängligt varje dag f.o.m. den 3 augusti t.o.m. 6 augusti (regattamiddagen).

 

Sjösättning kommer att ordnas vid grannklubben UMS där en mobilkran kommer att finnas tillgänglig för sjösättning den 2:a augusti under eftermiddagen resp. upptagning den 6:e augusti efter seglingarnas slut. Meddela på anmälan om du vill ha hjälp med lyft endera vägen. Ingen extra kostnad.

Telefon till varvsansvarig, 0733-828832 vid tiden för tävlingen.

Upplysningar innan tävlingen 0733-828830.

 

Klubben är belägen vid Skarholmen, ca. 5 km söder Uppsala.