I Nordvirors gamla lokaler jobbas det flitigt med båtar.

Ragnar Lindstedt bygger inridning i sittbrunnen på hans nya A22 och Roine Pettersson skrapar fotlisten
och snyggar till inredningen på sin Rival 22


Tony Karlsson gör i ordning till sin nyinskaffade Comfort 30 och Bosse Johansson jobbar vidare på sin
mahognymotorbåt, idag är det botten som slipas.


Ulf Johansson bygger en Linjett 33 och just nu passat den sista inredningen in.


ESK:s lottbåt byggs för fullt. Den här dagen sattes kölen på plats. I slutet av februari kommer båten att ställas ut på Båtmässan i Älvsjö.