Styrelsen
Funktion Namn Telefon E-post
Ordförande Olov Andersson
Björkgatan 3c  
753 28 Uppsala
018-71 29 62
0702-2 10 00 51
[email protected]
vice Ordförande Soile Pättiniemi
Domherrevägen 10 A
756 52 Uppsala
018-32 12 71 [email protected]
Sekreterare Leif Åhman
Idrottsgatan 14
753 35  Uppsala
018-20 98 23 [email protected]
Vice sekreterare Maria Thorelius
Ringgatan 4C
752 17 Uppsala
070-4009121 [email protected]
Skattmästare Hans Ekwall
Nyckelaxet 10  
757 56 Uppsala
018-42 98 51
0705-672141
[email protected]
Eskaderchef Monica Åkerlund
Törnlundsgatan 8
753 24 Uppsala
018-10 08 50 [email protected]
Klubbmästare Cia Rimmö
Valthornsvägen 32
756 50 Uppsala
018- 40 24 94 [email protected]
Hamnchef Hangryd Jonsson
S:t Persgatan 41 A
753 29 Uppsala
018-13 29 59
0705-70 75 72
[email protected] 
Varvschef Anders Blomqvist
Stockrosgatan 3 
75324 Uppsala
018-12 59 77
0730-79 39 73
[email protected]
Ungdomsledare Oskar Hellsing
Prästgårdsgatan 9 A
752 30 Uppsala
018-558855 [email protected]
Ledamot Daniel Skaborn
Väderkvarnsgatan 46 A
753 26 Uppsala
073-6542220 [email protected]
Ledamot Johan Gaddefors
S.Parkvägen 20 C
756 45 Uppsala
018-301444 [email protected]