Styrelsen 2004
Funktion
Namn
Telefon
E-Post
Ordförande
   


vice Ordförande
   


Sekreterare
   


vice Sekreterare
   


Skattmästare
   


Eskaderchef
   


Klubbmästare
   


Hamnchef
   


Varvschef
   


Ungdomsledare
   Ledamot
   


Ledamot
Ulf Johansson
Talgoxvägen 2 A  
756 52 Uppsala
   
Hans Kåreland
Altfiolvägen 20  
756 54 Uppsala
   
Per-Arne Rimmö
Valthornsvägen 32
756 50 Uppsala
   
Leif Åhman
Idrottsgatan 14
753 35  Uppsala
   
Hans Ekwall
Nyckelaxet 10  
757 56 Uppsala
   
Monica Åkerlund
Törnlundsgatan 8
753 24 Uppsala
   
Cia Rimmö
Valthornsvägen 32
756 50 Uppsala
   
Hangryd Jonsson
S:t Persgatan 41 A
753 29 Uppsala
   
Kjell Eriksson
Fjärdhundragatan 44  
753 37 Uppsala
   
Mats Rimmö
Geijersgatan 38 B
752 26 Uppsala
   

Anders Linde
Dirigentvägen 147
756 54 Uppsala
   
Soile Pättiniemi
Domherrevägen 10 A
756 52 Uppsala
018-32 18 48
   


018-40 23 82
   


018-40 01 98
   


018-20 98 23
   


018-42 98 51
0733-82 88 30
   

018-10 08 50
   


018- 40 24 94
   


0733-82 88 31
   


0733-82 88 32
   


018-50 53 80
070-399 46 93
 
   

018-40 43 18
   


018-32 12 71
[email protected]
   


[email protected]
   


[email protected]
   
   

[email protected][email protected]
[email protected]
 
   
[email protected]
   


[email protected]
   
 

[email protected][email protected]
[email protected][email protected]