Styrelsen 2001

Funktion Namn Telefon E-post adress
Ordförande
Ulf Johansson
Talgoxvägen 2 A   
756 52 Uppsala
018-321848
[email protected]
vice Ordförande
Hans Kåreland
Altfiolvägen 20   
756 54 Uppsala
018-402382
[email protected]
Sekreterare
Anders Blomkvist
Stockrosgatan 3   
753 24 Uppsala
018-125977
[email protected]
vice Sekreterare
Boel Larsson
Fiskgjusevägen 1   
757 56 Uppsala
018-429095
[email protected]
Skattmästare
Hans Ekwall
Nyckelaxet 10   
757 56 Uppsala
018-429851
0733-828830
[email protected]
Eskaderchef
Micael Wall
kolugnsvägen 2   
741 41 Knivsta
018-380125
[email protected]
Klubbmästare
Kersti Rask
Åkervägen 17   
756 51 Uppsala
018-324560
[email protected]
Hamnchef
Karl-Harry Söderström
Cellovägen 96
75654 Uppsala
0733-828831
[email protected]
Varvschef
Perry Persson
Fålhagsleden 6 D   
75324 Uppsala
0733-828832
[email protected]
Ungdomsledare
Mats Rimmö
G:la Uppsalagatan 28 
75334 Uppsala
018-248904
[email protected]
Suppleant
Kenneth Lideborg
Bergagatan 51
75239 Uppsala
018-134269 [email protected]
Suppleant
Anita Ohlin
Skolgatan 19  
753 12 Uppsala
018-129916
[email protected]