Bergaskolans seglarprofil

Lägesrapport, 2005-11-11


Seglarsäsongen är slut efter en fantastisk höst. Solsken från en klarblå himmel och lagom med vind har gjort lektionerna ute vid Skarholmen idealiska. Vi från Bergaskolan seglade ända fram till höstlovet vecka 44. I år har vi seglarelever från årskurs 7-9, totalt är det nu hela 55 elever som valt segling som inriktning.

I år testade vi ett nytt grepp genom att erbjuda samtliga elever i årskurs 7 att prova på segling. Många av eleverna hade aldrig suttit i en segelbåt tidigare men efter en kort provtur tillsammans med en instruktör var många helt lyriska över upplevelsen. Hela 21 elever valde segling.

Vi har seglat tre eftermiddagar i veckan och allt fungerar perfekt vid klubbarna. Årskurs 7 har seglat 2-krona och årskurs 8 och 9 har seglat både 2-krona, 606 och Laser. Till nästa säsong har eleverna även möjlighet att prova på RS Feva. Båten är en liten tvåmannsjolle med gennaker och det är UKF som köpt in två jollar.

Det gläder mig och Torbjörn att samtliga tre klubbar nu har fått ekonomiskt bidrag från RF/SSF Handslaget för att utveckla verksamheten ytterliggare. SSF lovordar vårt samarbete och det har blivit en ”ledstjärna” och ett inspirationsprojekt för andra ungdomsvänliga klubbar. Jag har presenterat vårt samarbete vid ett flertal tillfällen och under året har klubbar ute i landet påbörjat liknande samarbete med de närliggande skolorna.

Ett flertal av eleverna har under sommarlovet gått på seglarskolor och även köpt egna båtar. Några av eleverna har börjat träningssegla på kvällarna och deltaga på mindre kappseglingar.
Till näst säsong hoppas vi att fler elever hittar ned till klubbarna och deras verksamhet. Vi har planer på att bjuda ned samtliga föräldrar till Skarholmen för att presentera segling och visa vad deras barn lärt sig. Korta race utanför hamnen med speaker som förklarar vad som händer på banan tror vi skulle få föräldrarna insatt i vår underbara sport.

Under vinterhalvåret blir det teori och olika studiebesök, igår var vi på båtmässan. Årskurs 7 kommer att läsa baskunskaper inom segling. Årskurs 8 läser till förarbevis och årskurs 9 läser till kustskepparen. Eleverna i årskurs 9 har börjat planera för någon typ av avslutningssegling till våren. Högst på önskelistan står segling några dagar i skärgården. Problemet är att vi inte har några båtar att segla med men förhoppningsvis kommer detta att ordna sig.

Till näst höst hoppas vi att samarbetet med Celsiusskolans idrottsgymnasie har kommit igång. Celsiusskolan idrottsprofiler är indelade i tre spår, lagidrott, idrottsprogrammet och elitidrottsprogrammet. Förutsättningen att samarbete skall komma igång är att några ungdomar väljer segling som inriktning.

Avslutningsvis tänker jag tanken på vinden. Den är så självklar att vi sällan tänker tanken fullt ut. Vi tar den för given, skotar hem och seglar iväg mot nya mål.

Seglarhälsningar från Conny och Torbjörn på Bergaskolan.

Duggregn, 8 grader i luften och 4 m/s  - perfekt seglingsväder!

Bergaskolans 7:e klass på seglarprofilen
seglar sista gången för säsongen.

Se bilder, klick här!

Lägesrapport september 2004.

Hösten är här och seglingssäsongen börjar lida mot sitt slut. Vi på Bergaskolan förlänger dock säsongen och seglar förhoppningsvis några veckor till, förra året seglade vi till slutet av oktober. De senaste veckornas blåsväder har gjort att eleverna tagit ett par steg framåt. Förra veckan blåste det c:a 10-15 m/s och ungdomarna verkligen tjöt av lycka då 2-kronorna planade iväg på länsen.

Årets 7:or är verkligen riktiga tuffingar som seglar oavsett väder. Utöver seglingen verkar gruppen ha en bra gemenskap även på land. Efter kalla  och  blåsiga dagar badar killar och tjejer  bastu innan de avslutar skoldagen och tar bussen hem. Gruppen är 21 och 50 procent är tjejer, kul!

Bland årskurs 8 seglar de flesta nu 606 och hälften av gänget seglar med spinnaker. Några killar seglar laser och de har verkligen gjort stora framsteg. Vi har även fått några nya elever och vi är nu 17 totalt. Några av eleverna har nu börjat söka sig ned till klubbarnas kvällsseglingar och detta är glädjande. Till näst säsong tror jag att det blir ett tiotal som seglar även på kvällarna.

I tisdags förra veckan fick vi besök av Anders Larsson från SSF. Han följe seglingarna från land och efter att eleverna slutat hade vi ett långt och positivt möte. Han och SSF är mycket nöjda och imponerade över det samarbete skolan och klubbarna åstadkommit i Uppsala. Anders var positiv till att vi möjliggjort att fler barn och ungdomar får möjlighet att prova på vår underbara sport. Jag kommer att åka ned till Ängelholm den 8-10/10 och presentera vår modell för Sveriges alla ungdomsvänliga klubbar.


På mötet med Anders diskuterade vi även att utöka verksamheten med ett samarbete med någon gymnasieskola i Uppsala. Anders såg detta som något positivt då vi i Uppsala har lyckats att skapa ett eget rekryteringsunderlag. Han såg detta som ett mycket bra komplement till det tre riksidrottsgymnasier inom segling.


Seglarhälsningar från Conny och Torbjörn.


Lägesrapport  augusti 2004
Ett nytt läsår och ytterliggare seglarelever har börjat på Bergaskolan. Det är glädjande att se att intresset för att segla under skoltid har ökat sedan ifjol. Förutom de 15 elever som seglade föregående läsår har det tillkommit 21 elever i årskurs 7. Jag och Torbjörn är nu engagerade två eftermiddagar i veckan med segling. Årskurs 7 seglar på tisdagar och företrädesvis 2-krona på ESK. Årskurs 8 seglar 606 på USS på torsdagar, några föredrar dock 2-krona och laser och utgår från ESK.

Eleverna i årskurs 8 har verkligen kommit igång. Flera av dem har köpt egna båtar och andra har gått på seglarläger under sommarlovet. Vid dagens segling hissade en besättning spinnaker till allas förvåning. Några planade omkring i laserjollar och längtade redan efter nästa seglingstillfälle. Två nytillkomna seglarelever kappsejsade med en 2-krona och fortsatte sedan ytterliggare en timme innan lektionen var slut.

Bland årskurs 7 eleverna är det betydligt fler som har förkunskaper jämfört med året innan. Vi kommer därför i större utsträckning att anpassa studienivån efter varje enskild elev.

Om vi blickar framåt ytterliggare ett läsår har vi förhoppningsvis elever i årskurserna 7, 8, 9. Detta skulle innebära att ungefär 60 elever får inblick och kunskaper i segling under varje läsår.

Samarbetet med klubbarna fungerar mycket bra och anläggningarna både på ESK och USS är idealiska. Jollar och följebåtar är i gott skick. Till sist är det glädjande att ESK fått statliga medel för att ytterliggare utöka sin juniorverksamhet. Klubben har köpt en ny 2-krona och utrustat 5 jollar med spinnaker.

Seglarhälsningar!

Conny Kjellberg och Torbjörn Kyller

Lägesrapport hösten 2003                                    Hösten är här och de flesta båtägare har tagit upp båten på land. Eleverna på Bergaskolans seglarprofil har dock förlängt säsongen tills nu genom att segla varje torsdag eftermiddag.

Det har nu gått 10 veckor sedan höstterminen startade. 13 elever i årskurs 7 hade valt segling som profilering vid Bergaskolan och detta innebar c:a 4 timmar segling i veckan. Tre elever kunde segla sedan tidigare medan resterande var intresserade av att lära sig segla. Vi har hållit till vid ESK där eleverna har seglat 2-krona, detta har fungerat mycket bra.

En liten kort teorigenomgång har sedan följts av 2 timmar segling. Vi har under hösten haft varierande vindstyrkor allt från bleke till 15 m/s. Då det blåst mycket har jag (Conny Kjellberg) ”frivilligt” ställt upp som rorsman så att eleverna har fått känna på tuffa vindförhållanden. Torbjörn Kyller har funnits till hands i gummibåt om något oförutsätt skulle inträffa.

Förutom segling har även teori med frågesport samt underhåll av 2-kronorna praktiserats. Under vintersäsongen kommer vi att läsa seglingsteori, navigation samt göra några studiebesök vid bl a båtmässan, segelmakare mm. Då isen lagt sig kommer vi även åka långfärdsskridskor och prova på isjaktssegling.

Under terminen har även de elever som idag går i årskurs sex fått prova på segling. Inte mindre än 27 elever anmälde intresse att under några timmar prova på sjölivet och bilda sig en uppfattning om seglarprofilen.

Vi ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet med eleverna.

Med seglarhälsningar

Conny Kjellberg och Torbjörn Kyller