14 februari
Kölen monteras. Först vägs den, överdelen slipas och görs ren. Mellan skrov och köl läggs epoxi med filler.