Onsdag den 14 januari
Borrning av hålen i däcket, plastning av knän, inpassning av akterluckan och fastsättning av foderrör till rodret.