Måndag den 17 november 
Båten är flyttad till byggnadslokalen och arbetet med sågning och slipning påbörjas