Fredag den 9 januari 
Matsbalksförstärkningarna plastas fast.