ESK bygger en lottbåt
ESK anordnar ett lotteri där vinsten är en nybyggd kappseglingsutrustad Neptunkryssare i plast inklusive trailer. Dragning kommer att ske vid Regattamiddagen i samband med SM för Neptunkryssare som vi arrangerar i början av augusti 2004. Båten köptes i halvfabrikat av APC Comosit i Luleå och byggs nu klart av ESK:s ungdomssektion med handledning av några av klubbens duktiga båtbyggare. Bygget kommer att pågå under vintern och våren 2003-2004. Målsättningen är att vara i stort sett klara till mars då båten kommer att ställas ut i Neptunkryssarförbundets monter på vårens båtmässa ”Allt för sjön”

Vinstlotten är dragen, lott nummer 3422
Den glada vinnaren är Josefin från Nacka. Dragningen skedde under regattamiddagen och vinnaren meddelades direkt med jubel och applåder från alla på middagen.


Neptunkrysare tävlar i Sigtuna -03

För mer info om Neptunkryssaren se
: www.neptunkryssare.nu

Senaste Nytt

Klicka på  texten för att se bilder!

2004-08-07
Vinstlotten är dragen, lott nummer 3422

2004-05-11
Lottbåten står nu i hamnen. Lotter kan köpas på hamnkontoret under sommaren.

2004-02-27

Lottbåten står på båtmässan!

2004-02-24

Båten görs klar och körs till båtmässan.

2004-02-18
Inredningen lackas, Kölen spacklas och skrovet målas invändigt.

2004-02-16
Inredningen betsas och kökbultshålen gjuts igen.

2004-02-14
Kölen monteras.

2004-02-12
Kölen plastas och durkar och tofter tillverkas

2004-02-09
Vi jobbar med riggen och monterar beslag.

2004-02-04
Luckor, hyllor mm passat in. Riggen tar form.

2004-02-02
Riggen påbörjas och plastning av ruffskottet.

2004-01-31
Däcket monteras.

2004-01-28
Målning av mastbalkarna.

2004-01-26
Alla båtbyggare träffas och går igenom vad som skall göras den närmaste tiden.

2004-01-21
Målning  är dagens arbete

2004-01-19
Slipning och epoxi- behandling av ändträt på  mastbalksknäna

2004-01-15
Mastbalksknäna plastas klart.

2004-01-14
Alla hålen för att skruva ihop skrov och däck borras och försänks. Akterluckor och hjärtstock passas in.

2004-01-09
Plastningen av mastbalksknäna påbörjas.

2003-12-21
Mastbalkarna passas in och monteras.

2003-12-18
Seglarklassen från Bergaskolan var idag på studiebesök och tittade på båtbygget.

2003-12-17
Målningen av topcoat är nu avklarad. Däcket är rättvänt och vi har börjat montera luckor och beslag.

2003-11-20
Målning av topcoat och spacking står på dagens program

2003-11-17 
Båten är flyttad till byggnadslokalen och arbetet med sågning och slipning påbörjas.

2003-11-06
Plastdelarna kommer med lasbil från APC Composit i Luleå och lastas om på ESK:s varv.

Klicka på  texten för att se bilder!