Ungdomsverksamhet

Klubben bedriver under säsongen kvällsseglingar för de mer erfarna ungdomarna under vår och höst.
Första veckan efter skolavslutningen har vi en seglarskola för nybörjare såväl som för de mer förfarna yngre seglarna. Vi seglar i 2-krona samt i optimistjollar.
Betoningen ligger på att ha kul och lära sig hantera båtarna.
Anmälan om intresse till ungdomsledaren eller till klubben.

Sensommaraktiviteterna består av kvällsseglingar på onsdagar.
Vintertid arrangeras utflykter till olika mål.
Klubben har Optimistjollar, 2-kronor, Laser samt en Gigg till utlåning.

Här är några bilder från riggning av 2-kronor vid första seglarkvällen i maj