Varv

Klubben disponerar två varvsområden vid Kungsängstull beläget i södra Uppsala alldeles norr om Kungsängsbron vid Fyrisån. Dessa områden rymmer ca. 300 båtar och här finns vatten, el och toaletter att tillgå. Klubben har en egen kran som kan lyfta båtar upp till 5 ton. Tyngre båtar och båtar utan vagn tas upp med inhyrd mobilkran.

Varvsavgifter
Grundavgift 45:-/m2, dock lägst 350:-
Lyft i varvets fasta kran samt transport med varvets traktor ToR 400:-
Mobillyft 1000 kr

Övriga lyft 200:-/tillfälle
Plats i klubbens båtbyggeri 1500:-

Båtar som ligger kvar på varvet efter den 1 juli debiteras sommaravgift (se grundavgift) Vid sjösättning och upptagning förutsätts att båtägaren samt minst en man till deltar. Vid utebliven hjälp debiteras 200:- extra/per tillfälle. Sjösättning och upptagning vid andra tidpunkter än de ordinarie sker efter överenskommelse med varvspersonalen.

Varvsplatsansökan
Varvsplats söks genom att skicka en "varvsplatsansökan" till Ekolns Segelklubb, Box 229, 751 04, Uppsala. Det går också bra att lämna den vid varvs eller hamnkontoret. Märk kuvertet med "Varvet". Före den 31 juni vill vi ha din ansökan. Blanketten finns  att skriva ut här på hemsidan och att hämta på varvs eller hamnkontoret.

Nya varvsliggare placeras i kö sorterad efter inträdesår i klubben och meddelande om varvsplats kommer i mitten av augusti. Det är aldrig försent för nya medlemmar att söka plats då det oftast är en viss omsättning på båtar under hela hösten.

Blankett för Varvsplatsansökan, klicka här!

Båtbyggeri
Esk har en båtbyggerilokal med plats för tre medelstora båtar. I lokalen finns några fasta maskiner som kan vara användbara vid nybygge eller renovering.  Lokalen hyrs ut till ESK:s medlemmar och ansökan görs till varvschefen.

Policydokument för ESK:s varv, klicka här!

Frågor om varvet?
Klicka här
för telefonnummer och adress till varvschefen

 

Tider för sjösättning

Mobilkvarteret

Kvarter 1

Kvarter 2

Kvarter 3