Varv
Varvsavgifter
Sök varvsplats
Båtbyggeri
Sjösättning/Upptagning

Klubben disponerar två varvsområden vid Kungsängstull beläget i södra Uppsala alldeles norr om Kungsängsbron vid Fyrisån. Dessa områden rymmer ca. 300 båtar och här finns vatten, el och toaletter att tillgå samt ett båtbyggeri med plats för 3 inte alltför breda båtar. Klubben har en egen kran som kan lyfta båtar upp till 5 ton. Tyngre båtar och båtar utan vagn tas upp med inhyrd mobilkran.

Kostnaden för en plats på varvet kan variera mellan 350:- och 2200:-.
Skillnaden beror på båtens storlek och om fast eller mobil kran används.

Policydokument för ESK:s varv, klicka här!Frågor om varvet?
Klicka här för telefonnummer och adress till varvschefen

2005-01-17
Sjösättningsstider
Nu finns årets tider för sjösättning och upptagning. Läs mer..