Varvsplatsansökan
Tillbaka till Varvet
Varvsavgifter
Båtbyggeri Sjösättning/Upptagning

Varvsplats söks genom att skicka en "varvsplatsansökan" till Ekolns Segelklubb, Box 229, 751 04, Uppsala.Det går också bra att lämna den vid varvs eller hamnkontoret. Märk kuvertet med "Varvet". Före den 31 maj vill vi ha din ansökan. Blanketten följer med ESK:aren nr 2 men den finns också här på hemsidan och på hamnkontoret i hamnen.

Nya varvsliggare placeras i kö sorterad efter inträdesår i klubben och meddelande om varvsplats kommer i mitten av augusti. Det är aldrig försent för nya medlemmar att söka plats då det oftast är en viss omsättning på båtar under hela hösten.

Blankett för Varvsplatsansökan, klicka här!

Frågor om varvet?
Klicka här för telefonnummer och adress till varvschefen