Varvsavgifter
Tillbaka till Varvet
Sök varvsplats
Båtbyggeri Sjösättning/Upptagning

Grundavgift 45:-/m2, dock lägst 350:-
Lyft i varvets fasta kran samt transport med varvets traktor ToR 300:-
Mobillyft 900 kr
Övriga lyft 250:-/tillfälle
Plats i klubbens båtbyggeri 1500:-

Båtar som ligger kvar på varvet efter den 1 juli debiteras sommaravgift (se grundavgift)
Vid sjösättning och upptagning förutsätts att båtägaren samt minst en man till deltar.
Vid utebliven hjälp debiteras 200:- extra/per tillfälle.
Sjösättning och upptagning vid andra tidpunkter än de ordinarie sker efter överenskommelse med varvspersonalen.

Frågor om varvet?
Klicka här för telefonnummer och adress till varvschefen