Hamnplats

Sök hamnplats

Hamnplats söks genom att fylla i en ”hamnplatsansökan”. Har du inte fått en sådan hemskickad kan du kontakta hamnchefen eller hämta en från hamnkontoret i hamnen. Hamnplatserna fördelas efter inträdesdatum i klubben och vi ger företräde till segelbåtar.

Hamnavgifter

Upp till 2 m bredd 1300 :- + 50:- per varje påbörjade 20 cm
Segeljollar på land 600:-
Segelbrädor i ställ 100:-
Motorskåp på plan 100:-
(priser ovan avser per säsong)

Medlem utan fast hamnplats 15:- per dygn. Dock max ordinarie säsongs avgift för utnyttjad hamnplats.

Gästplatsavgift för icke klubbmedlemmar 150:- per dygn.