Nattvakt

Hamnen vaktas av medlemmar med hamnplats. Se ytterligare information i Nattvaktsinstruktionen som finns i en pärm i klubbhuset.