ESK-aren

ESK-aren är Ekolns Segelklubbs medlemstidning och utkommer vid fyra tillfällen per år
nr 1 senast i början av februari
nr 2 i mitten av april
nr 3 oktober/november
nr 4 strax före jul vi årets slut

Planerade presstopp är:
20130331 (nr2 2013)
20130908 (nr3 2013)
20131010 (nr4 2013)
20140115 (nr1 2014)

Redaktionen:

Erik Mellgren och Tina Zethraeus - redaktörer
Seminariegatan 6 B
752 28 Uppsala
Tel 018-15 80 20
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]

Gunnar Staland - formgivning mm
Väderkvarnsgatan 33A
753 26 Uppsala
018-12 08 57 eller 070-531 45 02
e-post: [email protected]

Olle Strand - distribution mm

Alla bidrag i form av teckningar, foton, uppslag, notiser och
reportage välkomnas!

Beskrivning av format för annonser

Annonsplatser i ESK-aren. Följande priser gäller:

Helsida 1200 sek
Halvsida 600 sek
Kvartssida 300 sek