Upptagning

Tider för upptagning av båtar hösten 2012.

Extra upptagning efter anmälan sker den 13 september från klockan 13.00.

Upptagning för kvarter 1 sker den 6 oktober 2012.

Upptagning kvarter 1, 2012

Upptagning för kvarter 2 sker den 29 september 2012.

Upptagning kvarter 2, 2012

Upptagning för kvarter 3 sker den 30 september 2012.

Upptagning kvarter 3, 2012

Upptagning för mobilområdet sker den 1-2-3-4 oktober 2012

Upptagning mobil, 2012