Kontakt & Adress

Vänd dig i första hand till den i styrelsen som har passande uppdrag för> ditt ärende. Kontaktuppgifter hittar du här!

Hamn

N 59º 46′ 59″ E 17º 37′ 23″
Skarholmen, Uppsala
Telefon:
Klubbvakt: 018-32 06 81
Klubbhus: 018-32 40 73

Varv

N 59º 50′ 38″ E 17º 39′ 14″
Kungsängstull, Uppsala

Klubblokal

N 59º 51′ 51″ E 17º 37′ 20″
Geijersgatan

Postadress

Ekolns Segelklubb
Box 229
751 04 Uppsala

E-post

Se styrelsen

Giro

Plusgiro 14 10 41-4
Bankgiro 5136-5211
Plusgiro varvet 370253-7
Plusgiro hamnen 335345-5

Informationsansvar, webmaster

Daniel Skaborn
[email protected]
0725-242515